Lịch công tác
Lịch Công tác tuần từ ngày 04/12/2017 đến 09/12/2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/12/2017 đến 09/12/2017

 

Thứ-Ngày

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Phụ trách

Ghi chú

Thứ Hai

04/12/2017

7g30

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, luân chuyển CBQL

TCCB

GĐ Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

8g00

Họp Giao ban tháng 12

Lãnh đạo phòng

CM-NV

GĐ Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

14g00

Họp Thông qua phương án thiết kế trường THPT Phú Quới

P.KH-TC

GĐ Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

 

Dự hội nghị PC GDTH tại TPHCM

P.GDTH

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

05/12/2017

7g30

Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

GĐ Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

 

Kiểm tra công tác bán trú tại TPVL, TX Bình Minh, huyện Mang Thít, huyện Vũng Liêm

P. GDMN

 

từ 05-08 /12

15g00

Họp chuẩn bị Đại hội Hội Khoa học – Tâm lý Giáo dục

 

PGĐ Phạm Văn Hồng

 

 

Thanh tra chuyên ngành THCS-THPT Mỹ Thuận

Thanh tra, thành phần khác theo Quyết định

 

từ 5-7/12/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

06/12/2017

 

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh

 

GĐ Nguyễn Thị Quyên Thanh

từ 6-8/12/2017

7g30

Họp Hội đồng Kỷ luật

theo Quyết định

PGĐ Phạm Văn Hồng

 

14g00

Dự nghiệm thu Đề tài về Khoa học – Tâm lý Giáo dục

 

PGĐ Phạm Văn Hồng

 

 

Công tác tại Huế

Ông Nguyễn Ngọc Khương

 

từ 6-8/12/2017

 

Kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn quốc gia, trường tiểu học: Thạch Thia, Cái Ngang

theo Quyết định

 

 

Thứ Năm

07/12/2017

9g00

Kết luận Thanh tra trường THCS-THPT Mỹ Thuận

 

PGĐ Phạm Văn Hồng

 

13g30

Họp Tổng kết Chương trình HTGDCNS (RtR) tại Trà Ôn

Ông Nguyễn Phương Toàn

PGĐ Phạm Văn Hồng

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

08/12/2017

 

Thanh tra chuyên ngành THCS-THPT Hòa Bình

Thanh tra, thành phần khác theo Quyết định

 

từ 8-9/12/2017

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

09/12/2017

8g00

Họp Đảng ủy mở rộng

Theo giấy mời

BTĐU, GĐ Nguyễn Thị Quyên Thanh

 

 

Tập huấn chuyên môn GDTX tại TT GDNN-GDTX TPVL

P.GDCN-GDTX

 

từ 9-10/12/2017

 


       Tải tập tin đính kèm

Quay lại In lịch công tác

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Ảnh liên kết