Tin tức sự kiện - Văn phòng

Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 148 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Long [04/01/2018] 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 148 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long được chọn 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Vĩnh Long năm 2017 [03/01/2018] 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định công bố 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, ngành Giáo dục và đào tạo Vĩnh Long được chọn 01 trong 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật: "Chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì và đứng tốp đầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long "

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo năm 2018 [03/01/2018] 

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, về phát triển giáo dục và đào tạo gồm các nội dung cụ thể như sau:

SGDĐT thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh [30/12/2017] 

Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-UBND, ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, cũng như cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Năm 2017 Ngành GDDT Vĩnh Long đạt nhiều kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND và Kế hoạch số 18/KH-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long [30/12/2017] 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Vĩnh Long, Sở GDĐT xây dựng cổng thông tin điện tử đúng theo quy định của Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT, trong năm đăng tải hơn 250 tin về những hoạt động của ngành, công bố thủ tục hành chính, các biểu mẫu báo cáo, các báo cáo kết quả thực hiện của ngành, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luận, các Nghị quyết Trung ương, các Chỉ thị, Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành. Ngoài ra, Ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT trên địa bàn Vĩnh Long.

Các tin khác:
 Trang đầu    Trang trước    2    3    4    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Hôm nay: 73
Trong tuần: 4587
Trong tháng: 13290
Tất cả: 1599086