Tin tức sự kiện - Văn phòng

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 [08/07/2017] 

Ngày 14 tháng 01 năm 2017, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017. Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã kết luận các nhiệm vụ giao sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã tổ chức triển khai thực hiện và đạt những kết quả như sau:

Thu hút các nguồn tài trợ, dự án vay nước ngoài để phát triển cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục- đào tạo [19/06/2017] 

Tiếp tục thảo luận ở Hội trường về tình hình kinh tế- xã hội năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đánh giá về giáo dục trong Báo cáo của Chính phủ chưa thật sự nổi bật, nhất là việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các đề án về giáo dục của một số bộ, ngành chưa đảm bảo tiến độ, làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nghị quyết. Qua phát biểu ý kiến, các vị đại biểu đã xuất nhiều phương án, giải pháp cho vấn đề này.

Sáu tháng đầu năm 2017, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em [07/06/2017] 

Được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho trẻ em khó khăn được học tập. Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành giáo dục đã vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em qua các hình thức như: trao học bổng, chương trình dự án hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ tập sách cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệc khó khăn, hỗ trợ tiền ôn thi cho học sinh, hỗ trợ văn phòng phẩm cho học sinh học tập, hỗ trợ tiền học phí, mua BHYT, thăm gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí tập huấn kỹ năng sống cho học sinh.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP [07/06/2017] 

Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP, ngày 01/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức phổ biến đầy đủ các chủ trương và mục tiêu Nghị quyết 15-NQ/TW, Nghị quyết 70/NQ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận, thống nhất về mặt nhận thức trong toàn ngành. Qua đó, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chính sách người có công và an sinh xã hội, có ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP.

Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư (khóa VI) về công tác vùng đồng bào Khmer [07/06/2017] 

Qua 25 năm thực hiện Chỉ thị 68-CT/TW, ngày 18/4/1991 Ban Bí thư (khóa VI) về công tác vùng đồng bào Khmer, đến nay ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long đạt được một số thành tựu nổi bật:

Các tin khác:
 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 30
Hôm nay: 342
Trong tuần: 1660
Trong tháng: 13738
Tất cả: 326840