Văn phòng Sở

Văn Phòng Sở
Điện thoại: 02703.822341 – Email: vanphong@vinhlong.edu.vn

 

1. Chức năng

Giúp Giám đốc tổng hợp, điều phối hoạt động của ngành, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở theo chương trình, kế hoạch chung của Sở; thực hiện công tác hành chính, quản trị và thông tin tuyên truyền đối với hoạt động của cơ quan Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong công tác cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành các hoạt động lãnh đạo của cơ quan Sở và của toàn ngành về các mặt công tác do Văn phòng phụ trách.

2.2. Giúp Giám đốc tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở; theo dõi đôn đốc, điều phối hoạt động của các phòng chức năng, chuyên môn Sở thực hiện kế hoạch của Sở; soạn thảo các văn bản thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; xem xét các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Sở ký và ban hành, đảm bảo nội dung và hình thức văn bản đúng với quyền hạn, nhiệm vụ, quy định hiện hành của nhà nước về thủ tục hành chính.

2.3. Tổ chức thông tin cho Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; quản lý và đưa tin hoạt động của ngành trên trang thông tin điện tử; theo dõi các hoạt động tuyên truyền, báo chí của ngành; quản lý hệ thống mạng máy tính và điện thoại Văn phòng Sở; quan hệ với các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình để thu thập và cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin về các hoạt động của ngành, tham mưu xây dựng phòng truyền thống của ngành.       

2.4. Giúp Giám đốc hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho toàn ngành, lưu trữ kết quả thi đua hàng năm.

2.5. Tổ chức quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tiếp dân; công tác tổng hợp thống kê phục vụ cho công tác quản lý của ngành.

2.6. Chuẩn bị nội dung hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị nội dung, các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp cơ quan và các hội nghị của Ngành. Ghi biên bản các cuộc họp của ngành và cơ quan.

2.7. Mua sắm, sửa chữa, quản lý các loại tài sản, thiết bị chung của Văn phòng Sở; mua các loại văn phòng phẩm phục vụ cho các hoạt động của Sở đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc kịp thời của cơ quan, đảm bảo công tác phòng cháy, bảo vệ trật tự an toàn bí mật Nhà nước; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc trên cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

2.8. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở giúp Giám đốc thực hiện việc chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở.

2.9. Thực hiện việc in ấn và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở phát hành các loại tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu,… phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo của Sở.

2.10. Nhận và hoàn trả hồ sơ giấy tờ theo cơ chế một cửa.    

3. Nhân sự

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại/Email

 1   Nguyễn Thị Ngọc Bích  Chánh Văn phòng  0703.822341
ntnbich@vinhlong.edu.vn

2

  Nguyễn Hoàng Như

Phó Chánh Văn phòng

0703.822341
nhnhu@vinhlong.edu.vn

3

  Huỳnh Thúy Phượng

Chuyên viên

0703.836087
htphuong@vinhlong.edu.vn

4

  Ngô Tuấn Khải

Chuyên viên

0703.836087
ntkhai@vinhlong.edu.vn

5

  Võ Thị Hồng Lĩnh

Chuyên viên

0703.822341
vhlinh@vinhlong.edu.vn

6

  Trần Thu Thủy

Chuyên viên

0703.822341
ttthuy@vinhlong.edu.vn

7

  Phạm Vũ Ninh

Chuyên viên

0703.822341
pvninh@vinhlong.edu.vn

8

  Trương Văn Phượng

Lái xe

0703.822341

9

  Nguyễn Trí Hùng

Lái xe

0703.822341

10

  Lê Hoàng Sơn

Bảo vệ

0703.822341

11

  Trần Tấn Tài

Bảo vệ

0703.822341

 

 

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Hôm nay: 303
Trong tuần: 2631
Trong tháng: 5966
Tất cả: 1648530