Văn bản


Số/ký hiệu VB:  Trích yếu: 

Số/ký hiệu văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
05/2019/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/01/2019
01/2019/TT-BNV Bộ ngành khác Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Thông tư 24/01/2019
32/2018/TT-BGDĐT Chính phủ Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Thông tư 26/12/2018
126/2018/TT-BTC Bộ ngành khác Thông tư số về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025". Quy định 26/12/2018
127/2018/NĐ-CP Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Khác 21/9/2018
22/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Thông tư 28/8/2018
19/2018/TT-BGDĐT9 Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Thông tư 22/8/2018
17/2018/TT-BGDĐ7 Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học Thông tư 22/8/2018
18/2018/TT-BGDĐT8 Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Thông tư 22/8/2018
20/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Thông tư 22/8/2018
16/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Thông tư 03/8/2018
14/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Thông tư 20/7/2018
129/2018/NQ-HĐND Khác Nghị quyết số 129/2018/NQ-HĐND về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2018 - 2019 Nghị quyết 6/7/2018
130/2018/NQ-HĐND Khác Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Điểm a, Khoản 2 Điều Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND, ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 Nghị quyết 06/7/2018
06/2018/NĐ-CP Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non Khác 05/01/2018
5866/BGDĐT-PC Bộ Giáo dục và đào tạo Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Luật 12/12/2017
51/2017/NQ-QH14 Quốc hội Nghị quyết số của Quốc Hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết 21/11/2017
88/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Khác 27/7/2017
80/2017/NĐ-CP Chính phủ Khác 17/7/2017
16/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Thông tư 12/7/2017
61/2017/NQ-HĐND UBND Tỉnh Nghị quyết 07/7/2017
15/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư 15/2007/TT-BGDĐT - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 09/6/2017
57/2017/NĐ-CP Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Khác 09/5/2017
11/2017/TT-BCA Bộ ngành khác Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo Thông tư 23/3/2017
04/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Khác 25/01/2017
117/QĐ-TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" Quyết định 25/01/2017
01/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở Quy định 13/01/2017
02/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông Thông tư 13/01/2017
01/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và Trung học cơ sở Thông tư 13/01/2017
59/2016/QĐ-TTg Chính phủ Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo Quyết định 31/12/2016

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 30
Hôm nay: 3969
Trong tuần: 6906
Trong tháng: 17075
Tất cả: 1675559