Văn bản


Số/ký hiệu VB:  Trích yếu: 

Số/ký hiệu văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
06/2018/NĐ-CP Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non Khác 05/01/2018
5866/BGDĐT-PC Bộ Giáo dục và đào tạo Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Luật 12/12/2017
51/2017/NQ-QH14 Quốc hội Nghị quyết số của Quốc Hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết 21/11/2017
88/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Khác 27/7/2017
80/2017/NĐ-CP Chính phủ Khác 17/7/2017
16/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Thông tư 12/7/2017
61/2017/NQ-HĐND UBND Tỉnh Nghị quyết 07/7/2017
15/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư 15/2007/TT-BGDĐT - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 09/6/2017
57/2017/NĐ-CP Chính phủ Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Khác 09/5/2017
11/2017/TT-BCA Bộ ngành khác Quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo Thông tư 23/3/2017
04/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Khác 25/01/2017
117/QĐ-TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" Quyết định 25/01/2017
01/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở Quy định 13/01/2017
02/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông Thông tư 13/01/2017
01/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và Trung học cơ sở Thông tư 13/01/2017
59/2016/QĐ-TTg Chính phủ Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo Quyết định 31/12/2016
23/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Quy đinh về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Thông tư 13/10/2016
102/2016/QH13 Quốc hội Luật Trẻ em Luật 05/4/2016
58/2010/QH12 Quốc hội Luật Viên chức Luật 01/01/2012
44/2009/QH12 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Luật 01/7/2010
22/2008/QH12 Quốc hội Luật Cán bộ, Công chức Luật 13/11/2008
38/2005/QH11 Quốc hội Luật Giáo dục Luật 01/01/2006
53/2005/QH11 Quốc hội Luật Thanh niên Luật 29/11/2005

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 63
Hôm nay: 6656
Trong tuần: 35970
Trong tháng: 148068
Tất cả: 816225