Trường THCS&THPT - THPT

TT

Tên trường

Điện thoại
 trường
(Mã tỉnh 
0
270)

Địa chỉ trường

Hiệu trưởng

1

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

3822734

24,Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Hồng Phước

2

THPT Lưu Văn Liệt

3823299

105, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Bá Tường

3

THPT Nguyễn Thông

3823409

12, Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Ngô Văn Degol

4

THPT Vĩnh Long

3822523

33/1, Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đặng Hoàng Dũng

5

THCS & THPT Trưng Vương

3824279

164 A-Phạm Hùng-Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đỗ Thị Kim Loan

6

THPT Phạm Hùng

3850340

Khóm 6, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Lạc Minh Sơn

7

THPT Hòa Ninh

3954554

Ấp Bình Thuận 2, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Phước Điền

8

THCS & THPT Phú Quới

3811118

Ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Lê Thành Hiếu

9

THPT Mang Thít

3840257

Khóm 3, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Võ Văn Bon

10

THPT Nguyễn Văn Thiệt

3840677

Khóm 4, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Ngọc Hường

11

THCS  và THPT  Mỹ Phước

3840700

Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Thảo Tâm

12

THPT Võ Văn Kiệt

3971134

Ấp Trung Tín, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Đỗ Văn Sử

13

THPT Nguyễn Hiếu Tự

3870067

Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 

14

THPT Hiếu Phụng

3874360

Ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Ngọc Loan

15

THCS và THPT Hiếu Nhơn

3987344

Ấp Hiếu Minh B, xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Huỳnh Quang Vinh

16

THPT Trần Đại Nghĩa

3713199

Ấp Mỹ Phú, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Trần Công Danh

17

THPT Phan Văn Hòa

3718119

Ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Hồ Trọng Nhân

18

THPT Tam Bình

3860367

32, Võ Tấn Đức, khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Võ Văn Hoàng

19

THCS và THPT Long Phú

3864312

Ấp Phú Sơn A, xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Mai Văn Trưng

20

THCS và THPT Phú Thịnh

3864213

Ấp Phú An, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Văn Sáu

21

Phổ thông Dân tộc nội trú

3713666

Ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Huỳnh Thị Vân Hà

22

THPT Trà Ôn

3770830

Khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Minh Thiện

23

THPT Lê Thanh Mừng

3770235

Ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Lê Chí Dũng

24

THPT Vĩnh Xuân

3884869

Ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Trần Quang Huy

25

THPT Hựu Thành

3889127

Ấp Khu phố, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Hồng Bảo

26

THCS & THPT Hòa Bình

3722242

Ấp Tân Thạnh, xã Hòa Bình ,huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Huỳnh Ngọc Mỹ Xuyên

27

THPT Bình Minh

3741989

Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Lê Văn Tường

28

THPT HoàngThái Hiếu

3891755

Tổ 1, khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Minh Khang

29

THPT Tân Quới

3760015

Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Đỗ Thành Thụy

30

THPT Tân Lược

3754020

Tổ 13, ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Trương Công Danh

31

THCS & THPT Mỹ Thuận

3891157

Ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Nguyễn Bảo Luân

 

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Ảnh liên kết