A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

Ngày 09/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

Theo đó, danh mục dữ liệu mở phải được rà soát, sửa đổi theo định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần và dữ liệu mở đã công bố theo danh mục phải được cập nhật hoặc bổ sung trong thời hạn không quá 03 tháng kể từ thời điểm công bố.

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu phải đảm bảo nguyên tắc: Phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu; bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác khi được tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các quy định của pháp luật hiện hành; không thu phí, trừ trường hợp khai thác, sử dụng dữ liệu thuộc danh mục được quy định trong Luật Phí và lệ phí.

Ngoài ra, việc công bố dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước phải bảo đảm không tiết lộ thông tin cá nhân và bảo đảm an toàn, an ninh khi sử dụng dữ liệu mở bao gồm cả rủi ro do dữ liệu mở gây ra, đồng thời tuân thủ theo các quy định liên quan của pháp luật. Dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước được cung cấp qua hình thức đóng gói dữ liệu và cho phép tổ chức, cá nhân tải về sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu thông qua các dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

Bên cạnh đó, dữ liệu mở phải được công bố trên Cổng dữ liệu quốc gia. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép tự do sao chép, chia sẻ, trao đổi, sử dụng dữ liệu mở hoặc kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác; sử dụng dữ liệu mở vào sản phẩm, dịch vụ thương mại hoặc phi thương mại của mình.

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/5/2020./.

H.T.P


Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan