Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngày đăng: (05/07/2021)   Lượt xem: 1021
Cùng với cả nước, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chính thức diễn ra từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021. Trong đó hai ngày thi chính thức là ngày 07/7/2021 và 8/7/2021.
Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021)

Kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021)

Ngày đăng: (30/04/2021)   Lượt xem: 959
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người rất chú trọng đến giai cấp công nhân như là động lực mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Người đã có ...
Tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng: (24/04/2021)   Lượt xem: 438
Ngày 30/3/2021 Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Quy chế số 12-QC/TU về Quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...