Giáo dục Vĩnh Long làm theo lời Bác

Giáo dục Vĩnh Long làm theo lời Bác

Ngày đăng: (02/01/2020)   Lượt xem: 204
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng sự nghiệp giáo dục- đào tạo, Người xem “GD- ĐT là quốc sách hàng đầu”. 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, giáo dục Vĩnh Long đã và đang trên đường phát ...
Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Ngày đăng: (09/12/2019)   Lượt xem: 4688
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý sở/phòng giáo dục và đào tạo thực hiện ...
Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng: (09/12/2019)   Lượt xem: 221
Chiều ngày 09/12/2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia. Chương trình được trực tuyến tại điểm cầu chính Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội và 63 điểm ...
Chính phủ điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Chính phủ điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Ngày đăng: (29/11/2019)   Lượt xem: 114
Ngày 15/10/2019, Bộ Công an ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi lại thẻ ...