27/06/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ ...
05/06/2020
Chiều  ngày 03/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, Chủ trì Hội nghị: Bộ trưởng Bộ ...
03/06/2020
Ngày 26/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
03/06/2020
Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định ...
21/05/2020
Ngày 19/5/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.
21/05/2020
Ngày 09/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.
15/04/2020
Ngày 09 tháng 4 năm 2020 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
15/04/2020
Ngày 8 tháng 4 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
09/04/2020
Ngày 3 tháng 4 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.
31/03/2020
Ngày 23 tháng 3 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học Phổ thông quốc gia và xét công ...
20/03/2020
Ngày 05/03, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó có quy định văn bản điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.
20/03/2020
Ngày 18 tháng 03 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, ...