Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư

Ngày đăng: (14/02/2020)   Lượt xem: 4917
Sáng ngày 14/02/2020, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo ...