Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ nữ

Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ nữ

Ngày đăng: (07/08/2019)   Lượt xem: 443
Ngày 30 và 31/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho 60 cán bộ quản lý nữ, chuyên viên nữ, giáo viên nữ của các đơn vị trực thuộc Sở ...
Thông tin công tác cán bộ tháng 7 năm 2019

Thông tin công tác cán bộ tháng 7 năm 2019

Ngày đăng: (17/07/2019)   Lượt xem: 5149
1. Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long “về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ...