A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giáo dục mầm non Vĩnh Long, những điểm sáng

       Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân và là bậc học nền tảng để phát triển các kỹ năng ban đầu của trẻ trí tuệ, thể chất, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình cảm và kỹ năng xã hội, góp phần hình thành nhân cách của trẻ sau này vì vậy giáo dục mầm non ngày càng được sự quan tâm của phụ huynh, cộng đồng và của cả hệ thống chính trị.

      Tiếp tục kế thừa thành quả đã đạt được trong thời gian qua, giáo dục mầm non Vĩnh Long tiếp tục phát triển theo hướng tích cực và bền vững. Mạng lưới trường mầm non, mẫu giáo khắp 109 xã, phường, thị trấn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng nhu cầu gởi con của người dân. Đặc biệt là hệ thống trường, lớp tư thục cũng được phát triển. Toàn tỉnh hiện có 120 trường công lập và 11 trường mầm non tư thục, trong đó gồm 02 nhà trẻ, 49 trường mẫu giáo, 80 trường mầm non, ngoài ra còn có 41 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục gồm 1.400 nhóm, lớp với 40.051 trẻ.

     Công tác huy động trẻ đến trường được chỉ đạo sâu sát và phối hợp chặt chẽ từ ngành giáo dục và các cơ quan chức năng nên công tác huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ khá cao. Tỷ lệ huy động độ tuổi nhà trẻ đạt 17,9%, độ tuổi mẫu giáo đạt 90,1%. Riêng trẻ 5 tuổi ra lớp là đạt  100%. Trong đó, trẻ khuyết tật có khả năng học tập ra lớp: 65/79, tỷ lệ 93.6%; trẻ người dân tộc ra lớp: 885/1.211, tỷ lệ 90.6%.

    Tăng cường tổ chức cho trẻ học bán trú và 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện từng trường như: nấu ăn tại trường, hợp đồng cơ sở nấu ăn cho trẻ, phụ huynh mang cơm vì vậy tỷ lệ này tăng hàng năm. Năm học 2017-2018, tỷ lệ trẻ học bán trú và 2 buổi/ngày là 91,4% tạo điều kiện tốt để thực hiện và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

    Công tác phổ cấp giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNT5T) được cả hệ thống chính trị và cộng đồng quan tâm thực hiện. Năm 2016, tỉnh Vĩnh Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn PCGDMNT5T. Tiếp tục phát huy kết quả phổ cập, ngành đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp để duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNT5T. Các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ được nâng lên đảm bảo điều kiện đạt chuẩn PCGDMNT5T theo quy định

    Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia được các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường quan tâm thực hiện quyết liệt, nhất là ở các xã nông thôn mới. Hiện có 48/120 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ  40%.

    Công tác đầu tư cho giáo dục mầm non được quan tâm và có tập trung. Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục mầm non từ nguồn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 15% - 22% (tùy mỗi địa phương). Các trường mầm non được xây dựng khang trang, có sân chơi cho trẻ hoạt động do các địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn để xây trường mới, cải tạo các điểm trường. Tổng số phòng học mầm non là 1.328, trong đó 69,58%  phòng học kiên cố. Các phòng phục vụ học tập, phòng chức năng như bếp ăn, phòng y tế, văn phòng ... được xây dựng đúng quy chuẩn. Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi được đầu tư trang cấp khá đầy phục vụ hoạt động học tập và vui chơi cho trẻ.

    Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành đáp ứng về số lượng và chất lượng. Tổng số CBQL là 305, GV là 2.537, NV là 1.183 người, trong đó có 176 là CBQL, GV tư thục. Tỷ lệ cán bộ quản lý đạt trình độ trên chuẩn 99.3%, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 76.7%. Tỷ lệ giáo viên/lớp đối với nhà trẻ là 1.9 và mẫu giáo là 1.7, cơ bản đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đều có ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn đạo đức nhà giáo. Hằng năm, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ được Sở Giáo dục, phòng Giáo dục quan tâm tổ chức hiệu quả. Công tác tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên được thực hiện thường xuyên bằng các hình thức phù hợp, đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý được quan tâm thực hiện, đảm bảo nguồn đủ tiêu chuẩn khi bổ nhiệm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

   Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng củng cố và nâng cao. Công tác đảm bảo an toàn, công tác chăm sóc nuôi dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt: công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo nội dung, quy trình, không xảy ra tai nạn gây thương tích cho trẻ; phối hợp tốt với ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra sức khỏe đầu năm cho trẻ; 100% trẻ được cân đo, theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng tại trường... Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng và thể thấp còi đều dưới 2%, tỷ lệ trẻ thừa cân 4%. Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm, lớp, đồ dùng cá nhân, đồ chơi thực hiện thường xuyên. Công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện đúng các quy định của ngành y tế , phối hợp thực hiện hiệu quả. Công tác quản lý chất lượng bữa ăn các trường tổ chức ăn bán trú, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo quy định hiện hành, sử dụng phần mềm dinh dưỡng để thiết lập dưỡng chất đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng trong ngày cho trẻ. Công tác tuyên truyền về nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ và phối hợp với phụ huynh trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ thực hiện tốt.

 

    Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, bậc học mầm non đã có nhiều hình thức tổ chức hiệu quả: tổ chức chuyên đề, hội giảng, hội thi, hội thảo và thực hiện tổ chức thực hiện các chuyên đề: chuyên đề "Nâng cao chất lượng phát triển vận động trong trường mầm non giai đoạn 2014-2017", chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020. Qua việc thực hiện các chuyên đề, môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học được xây dựng phù hợp với điều kiện của từng trường, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm "học bằng chơi, chơi mà học", tạo điều kiện cho trẻ phát triển các lĩnh vực: thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mỹ, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp.

    Các phong trào, hội thi cho cô và trẻ được duy trì và thực hiện thường xuyên: hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, hội thi Bé khỏe – Bé ngoan, hội thi ĐDDH…, phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", phong trào làm đồ dùng dạy học tự làm, ngày hội dân gian, văn nghệ, hội thao …góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc trong các trường mầm non.

    Trong những năm qua, giáo dục mầm non Vĩnh Long đã có nhiều nổ lực, phấn đấu trong việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của bậc học. Nhận thức về vai trò của giáo dục mầm non được nâng lên trong phụ huynh, cộng đồng, xã hội tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục mầm non. Trong thời gian tới, giáo dục mầm non sẽ tập trung vào các nhiệm vụ sau: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng phân cấp mạnh mẽ trong giáo dục và yêu cầu đổi mới giáo dục, tăng cường tính trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ;  nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, năng lực sư phạm, yêu nghề, yêu trẻ đáp ứng việc nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường cơ sở vật chất trường học, huy động trẻ em ra lớp để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tốt nhất; tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chuyên đề, phong trào trong giáo dục mầm non; tăng cường các hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh để nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, chuyên môn và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non./.

                                                                                                             GDMN (20/8/2018)

Các bé đang được vui chơi, hoạt động ngoài trời

 

Các bé nhà trẻ đang hoạt động trong giờ hoạt động góc

 

 

Các bé mẫu giáo đang hoạt động trong giờ hoạt động góc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan