Giáo sư Trần Đại Nghĩa, một nhà tri thức lớn

Giáo sư Trần Đại Nghĩa, một nhà tri thức lớn

Ngày đăng: (22/11/2018)   Lượt xem: 69
        Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 - 13/9/2018) - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà khoa học lớn, người con ưu tú của quê hương Vĩnh ...