A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, Thông tư này quy định việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/1/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, được thực hiện như sau:

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thì sử dụng nguồn thu và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP và các Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực để thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CPNghị định 113/2018/NĐ-CP.

Đối với đơn vị sử dụng nguồn thu của đơn vị được để lại theo quy định, dự toán ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên được giao hằng năm (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để chi trả cho các chế độ sau: Kinh phí để thực hiện các chế độ tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định 108/2014/NĐ-CP gồm trợ cấp một lần bằng 03 tháng tiền lương hiện hưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC;…

Thông tư 31/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 đến hết 31/12/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực Chương III Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

                                                                                                                      H.T.P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết