Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương cơ sở năm 2019

Nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh lương cơ sở năm 2019

Ngày đăng: (08/08/2019)   Lượt xem: 218
Ngày 23/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP và điều ...
Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Ngày đăng: (21/06/2019)   Lượt xem: 287
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì tiền lương làm căn cứ trả ...
9 đối tượng tăng lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019

9 đối tượng tăng lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019

Ngày đăng: (18/05/2019)   Lượt xem: 122
Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp ...