Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Xác định ngày công trong tháng để tính trợ cấp thôi việc

Ngày đăng: (21/06/2019)   Lượt xem: 24
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì tiền lương làm căn cứ trả ...
9 đối tượng tăng lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019

9 đối tượng tăng lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2019

Ngày đăng: (18/05/2019)   Lượt xem: 47
Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở này dùng làm căn cứ để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp ...