A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổng kết, đánh giá các phương pháp đổi mới dạy và học ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Ngày 02 tháng 4 năm 2019,  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 274/KH-BGDĐT về việc tổng kết, đánh giá các phương pháp đổi mới dạy và học ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm khảo sát, đánh giá kết quả đạt được, phát hiện những vấn đề khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các phương pháp đổi mới dạy và học ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; đề xuất những giải pháp chỉ đạo và quản lý nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập, tiếp tục thực hiện các phương pháp đổi mới dạy và học ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học và hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Nội dung của Kế hoạch là tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phương pháp đổi mới dạy học và công tác quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh ở các trường trung học, thảo luận đưa ra các giải pháp giải quyết những tồn tại, khó khăn; ban hành công văn hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục trung học tiếp tục triển khai các phương pháp đổi mới dạy và học ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong thời gian tới.

Bên cạnh đó có bốn hoạt động cần phải thực hiện: Xây dựng đề cương tổng kết, đánh giá; tổ chức khảo sát tại các địa phương; tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá phương pháp đổi mới dạy học và công tác quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá ở các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; báo cáo tổng kết, đánh giá; soạn thảo văn bản hướng dẫn các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo theo đề cương, tổ chức khảo sát, tổng kết, đánh giá các phương pháp đổi mới dạy và học ở các trường trung học và công tác quản lý dạy học kiểm tra đánh giá học sinh; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, các giải pháp đề xuất, kiến nghị nhằm chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; cử người tham gia đoàn kiểm tra, tham dự Hội thảo; tập hợp các ý kiến đánh giá, kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để có báo cáo, thảo luận./.

                                                                                                                   T.T.T


Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết