Kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Ngày đăng: (17/06/2021)   Lượt xem: 350
Thực hiện Kế hoạch số 1018/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra việc thực hiện Đề án Sữa học đường, tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 làm ...
Hội giảng đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh và Tin học cấp Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh năm học 2020-2021

Hội giảng đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh và Tin học cấp Tiểu học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh năm học 2020-2021

Ngày đăng: (08/05/2021)   Lượt xem: 752
Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu, trao đổi phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Tin học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thực ...