Giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Ngày đăng: (17/04/2019)   Lượt xem: 28
Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học tỉnh Vĩnh ...
Kiểm tra công nhận trường Tiểu học Phù Ly đạt chuẩn quốc gia

Kiểm tra công nhận trường Tiểu học Phù Ly đạt chuẩn quốc gia

Ngày đăng: (22/11/2018)   Lượt xem: 118
Ngày 24/4/2018, đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của Sở GDĐT do Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GDĐT làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra thẩm định công nhận trường Tiểu học Phù Ly, xã ...