Hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 - 2021

Ngày đăng: (28/08/2019)   Lượt xem: 1001
Để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là chương trình GDPT 2018), Bộ Giáo dục và ...
Chuẩn bị điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chuẩn bị điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng: (28/08/2019)   Lượt xem: 1075
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020.
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Tiểu học

Ngày đăng: (18/08/2019)   Lượt xem: 127
Sáng ngày 14/8/2019, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Tiểu học. Hội ...
Giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Giáo dục tiểu học Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học tỉnh Vĩnh Long năm 2019

Ngày đăng: (17/04/2019)   Lượt xem: 55
Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quyết định số 838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình đồng diễn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học tỉnh Vĩnh ...