Bộ GDĐT tập huấn hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; kỹ năng xử lý tình huống và học trực tuyến qua E-learning cho giáo viên mầm non năm học 2019-2020

Bộ GDĐT tập huấn hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; kỹ năng xử lý tình huống và học trực tuyến qua E-learning cho giáo viên mầm non năm học 2019-2020

Ngày đăng: (04/09/2019)   Lượt xem: 1434
Từ ngày 22-23/8/2019, tại thành phố Vũng Tàu, Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; kỹ năng xử lý tình huống và học trực ...