Ngành Giáo dục Vĩnh Long triển khai thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”

Ngành Giáo dục Vĩnh Long triển khai thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”

Ngày đăng: (30/05/2020)   Lượt xem: 209
Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020”. Với mục tiêu hỗ ...