Ôn tập kiến thức trọng tâm Toán 9 (Chương II: Đường tròn)

Ôn tập kiến thức trọng tâm Toán 9 (Chương II: Đường tròn)

Ngày đăng: (25/02/2020)   Lượt xem: 632
Nhằm giúp học sinh ôn tập, hệ thống những kiến thức trọng tâm đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 và lớp 12 trong học kỳ I năm học 2019-2020, chuẩn bị tâm thế tốt trước khi bắt đầu trở lại ...
Ôn tập kiến thức trọng tâm Toán 12 ( Nguyên hàm )

Ôn tập kiến thức trọng tâm Toán 12 ( Nguyên hàm )

Ngày đăng: (25/02/2020)   Lượt xem: 164
Nhằm giúp học sinh ôn tập, hệ thống những kiến thức trọng tâm đối với các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9 và lớp 12 trong học kỳ I năm học 2019-2020, chuẩn bị tâm thế tốt trước khi bắt đầu trở lại ...
Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư

Ngày đăng: (14/02/2020)   Lượt xem: 1988
Sáng ngày 14/02/2020, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo ...