Văn bản - Sở Giáo dục và Đào tạo


Số/ký hiệu VB:  Trích yếu: 

Số/ký hiệu văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
129/BC-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Sơ kết học kỳ 1 Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018 Báo cáo 25/01/2018
34/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Thành lập Hội đồng khảo sát chính thức TALIS cấp tỉnh chu kỳ 2018 Quyết định 12/01/2018
64/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và đào tạo Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống bạo lực học đường Công văn 11/01/2018
1165/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Thành lập mạng lưới cộng tác viên thanh tra giáo dục cấp Sở - Nhiệm kỳ 2017-2020 Quyết định 29/12/2017
ế hoạch số 2265/KH-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 Kế hoạch 26/12/2017
2266/KH-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 Kế hoạch 26/12/2017
2249/SGDĐT-VP Sở Giáo dục và đào tạo Về việc ứng phó với cơn bảo số 16 (tên quốc tê Tembin) Công văn 24/12/2017
2197/HD-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Hướng dẫn về việc sử dụng học phí năm học 2017-2018 Công văn 15/12/2017
2144/KH-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 Kế hoạch 07/12/2017
2126/SGDĐT-KH Sở Giáo dục và đào tạo Tổ chức Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật năm học 2017-2018 Kế hoạch 06/12/2017
2115/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và đào tạo Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2017-2018 Công văn 05/12/2017
2109/SGDĐT-GDTrH Sở Giáo dục và đào tạo Hướng dẫn tổ chức kiểm tra Học kỳ I - Năm học 2017-2018 đối với môn Toán và các bài kiểm tra tổ hợp lớp 12 Công văn 04/12/2017
2113/SGDĐT-KHTC Sở Giáo dục và đào tạo Nhắc nhở thực hiện quy định về hình thức thu học phí, hoc phí buổi thứ hai. Công văn 04/12/2017
2036/TB-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Về việc họp thống nhất một số quy định thi đầu vào văn bằng 2 của giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2017 Thông báo 21/11/2017
1979/SGDĐT-GDTrH Sở Giáo dục và đào tạo Về việc chọn học sinh tham dự cuộc thi "Đường đến vinh quang" tại Tiền Giang Công văn 08/11/2017
1753/SGDĐT-CTTT Sở Giáo dục và đào tạo Công văn số 1753/SGDĐT-CTTT v/v tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc "Tự hào Việt Nam" lần II, năm 2017 Công văn 09/10/2017

 Trang đầu    Trang trước    1    2    3    4    5    6    7    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 36
Hôm nay: 175
Trong tuần: 3304
Trong tháng: 12006
Tất cả: 1597802