Tin tức sự kiện - Kế hoạch tài chính

Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 lĩnh vực giáo dục [17/04/2017] 

Ngày 09/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Sổ tay và Phụ lục sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, vẫn giữ 19 tiêu chí cho xã nông thôn mới, trong đó có 02 tiêu chí của ngành giáo dục và đào tạo là tiêu chí 5 và tiêu chí 14 (14.1 và 14.2).

Sở GD&ĐT Vĩnh Long: Hướng dẫn thực hiện chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020 [24/01/2017] 

Thực hiện nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020, Sở GD&ĐT Vĩnh Long hướng dẫn thực hiện chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020.

Hướng dẫn trả tiền lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ngoài biên chế [23/01/2017] 

Ngày 19/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 98/HD-SGDĐT về việc trả tiền cho giáo viên, nhân viên hợp đồng ngoài biên chế.

Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 [23/01/2017] 

UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP [30/12/2016] 

Ngày 30/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản số 5018/UBND-KTTH về việc chấp thuận cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh được tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ từ năm 2016 cho đến khi có quy định mới.

Các tin khác:
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 50
Hôm nay: 3963
Trong tuần: 20239
Trong tháng: 248728
Tất cả: 250056