Tin tức sự kiện - Kế hoạch tài chính

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến [18/02/2019] 

Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 [29/01/2019] 

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

Nghị định của Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. [22/01/2019] 

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị); doanh nghiệp do Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm cả các doanh nghiệp cấp 2, cấp 3, cấp 4 do doanh nghiệp cấp 1, cấp 2, cấp 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp nhà nước); tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hội nghị triển khai thực hiện dự toán năm 2019 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh [15/01/2019] 

Ngày 14/01/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự toán năm 2019 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 10. Sở GDĐT công khai phân bổ dự toán năm 2019 cho các trường THPT, THCS-THPT và các đơn vị trực thuộc Sở.

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND [14/01/2019] 

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 156/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 Ban hành quy định mức chi hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Các tin khác:
 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 6
Hôm nay: 7393
Trong tuần: 7395
Trong tháng: 13584
Tất cả: 1656165