GD chuyên nghiệp, GD thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc triển khai thực hiện “Xây dựng xã hội học tập” tại thành phố Vĩnh Long [28/08/2017] 

Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2017, Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện "Xây dựng xã hội học tập" tại các huyện, thị xã, thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long. Ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng phòng GDCN-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long làm Trưởng đoàn.

Thông tin hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh 2017 [12/07/2017] 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2017

Hội nghị triển khai kế hoạch tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2017 [17/04/2017] 

Sáng ngày 14 tháng 02 năm 2017, Sở GDĐT Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2017.

SGDĐT: Triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT [10/02/2017] 

Sở GD-ĐT Vĩnh Long chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/2/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Thưc trạng và giải pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên các cấp tỉnh Vĩnh Long [08/02/2017] 

Với quan điểm giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo chỉ ra: để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo thì cần phải "Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế". Để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay và thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung theo Nghị quyết số 29-NQ/TW thì việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trở thành một nhu cầu bức thiết đòi hỏi người cán bộ quản lý giáo dục phải hết sức quan tâm, đặt công tác này vào vị trí trung tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Các tin khác:
 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 21
Hôm nay: 386
Trong tuần: 386
Trong tháng: 18355
Tất cả: 331457