Văn bản - Bộ Giáo dục và Đào tạo


Số/ký hiệu VB:  Trích yếu: 

Số/ký hiệu văn bản Cơ quan ban hành Trích dẫn Thể loại Ngày ban hành
22/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Thông tư 28/8/2018
19/2018/TT-BGDĐT9 Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Thông tư 22/8/2018
17/2018/TT-BGDĐ7 Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học Thông tư 22/8/2018
18/2018/TT-BGDĐT8 Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Thông tư 22/8/2018
20/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Thông tư 22/8/2018
16/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Thông tư 03/8/2018
14/2018/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Thông tư 20/7/2018
5866/BGDĐT-PC Bộ Giáo dục và đào tạo Lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Luật 12/12/2017
16/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Thông tư 12/7/2017
15/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư 15/2007/TT-BGDĐT - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 09/6/2017
04/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Khác 25/01/2017
01/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở Quy định 13/01/2017
02/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông Thông tư 13/01/2017
01/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và đào tạo Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và Trung học cơ sở Thông tư 13/01/2017

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Hôm nay: 52
Trong tuần: 2990
Trong tháng: 13161
Tất cả: 1671645