Báo cáo


Số VB:  Trích yếu:  Lĩnh vực

Số Văn bản Ngày ban hành Trích dẫn
2154 /BC-SGDĐT 24/12/2018 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quyết định số 1078/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018
1148/BC-SGDĐT 12/7/2018 Báo cáo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
129/BC-SGDĐT 25/01/2018 Sơ kết học kỳ 1 Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018
1218 /BC-SGDĐT 12/7/2017 Phụ lục Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
1218 /BC-SGDĐT 12/7/2017 Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
1349/SGDĐT-BC 28/7/2017 Báo cáo số 1349/SGDĐT-BC - Sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 28-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1208/BC-SGDĐT 10/7/2017 Báo cáo tổng kết công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2016-2017
1202/BC-SGDĐT 07/7/2017 Báo cáo công tác tổ chức và kết quả kỳ thi THPTQG năm 2017
80/BC-UBND 05/4/2017 Báo cáo Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016
32/BC-UBND 22/02/2017 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 Trang đầu    1    2    Trang sau    Trang cuối  

Thống kê

 Trang đầu    1    Trang cuối  

Hình ảnh hoạt động

Video hoạt động

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 24
Hôm nay: 4105
Trong tuần: 7042
Trong tháng: 17211
Tất cả: 1675695